Schatzsich am Haff Réimech

Organisation

Administration de la Nature et des Forêts

Durée

3,5

Lieu

Haff Réimech

Contact

biodiversum@anf.etat.lu
+ 352 247 565 33

Types d'activités

Visites guidés/Excursions

Groupes cibles

EF - Cycle 4, Groupe d'enfants 4-12ans - Maisons Relais/scouts,...

Objectifs / Compétences visées

Kennenlernen der regionalen Flora und Fauna, Erkennen der Zusammenhänge in Ökosystemen am Beispiel Ökosystem Weiher, Wertschätzen der Natur, Sensibilisierung für Umweltschutz

Organisation / Programme

Virun dausende vu Joren hunn d’Kelten hei am Haff Réimech e Schatz verstoppt. Elo ass et un der Zäit, den ze sichen. Mee just déi Kanner, déi sech ganz gutt mat der Natur auskennen, si schützen an all Spiller a Rätsel packen, just déi kënnen de Schatz fannen.

Verrot de Kanner w.e.g. näischt vun der Schatzsich am Viraus mee erzielt hinne just vun enger Excursioun am Naturschutzgebitt.

Remarques

Bréngt w.e.g. dem Wieder ugepasst Gezei a Schong mat. Dës Aktivitéit dauert OUNI Picknick 3 bis 3 ½ Stonnen.