Natur-Rallye

Organisation

Administration de la Nature et des Forêts

Durée

2h30 / Ganz Joer

Lieu

Naturschutzzentrum Ellergronn L-4114 Esch S/Alzette

Contact

ellergronn@anf.etat.lu
247 56516

Types d'activités

Animations/Workshops, Visites guidés/Excursions

Groupes cibles

EF - Cycle 2, EF - Cycle 3, EF - Cycle 4

Organisation / Programme

Bei dëser Rallye ass d’Erliefnis vun der Natur dat Wichtegst. Mat schaarfen Aen a gespëtztem Bläistëft entdecken d’Kanner wat de Bësch ons bäibrénge kann.