Fliedermais – geheimnisvoll Jeeër an der Nuecht

Organisation

Administration de la Nature et des Forêts

Durée

2h30 / Ganz Joer

Lieu

Le centre nature et forêt Ellergronn L- 4114 ESCH s/ALZETTE

Contact

ellergronn@anf.etat.lu
247 56516

Types d'activités

Animations/Workshops, Visites guidés/Excursions

Groupes cibles

EF - Cycle 3, EF - Cycle 4

Organisation / Programme

Si sinn Nuets ënnerwee, kënnen am däischtere gesinn an iwwer hier Liewensweis war laang Zäit wéineg bekannt. Wou liewe Fliedermais, wat iesse si a firwat si si sou wichteg fir eis Ëmwelt? Bei dëser Aktivitéit léiere mir d’Liewensweis vun de Fliedermais kennen.