Déi grouss Rees vun de Vullen

Organisation

Administration de la Nature et des Forêts

Durée

2,5h

Lieu

Haff Réimech

Contact

biodiversum@anf.etat.lu
+ 352 247 565 33

Types d'activités

Visites guidés/Excursions

Groupes cibles

EF - Cycle 3, EF - Cycle 4, Groupe d'enfants 4-12ans - Maisons Relais/scouts,...

Objectifs / Compétences visées

Kennenlernen der regionalen Flora und Fauna, Erkennen der Zusammenhänge in Ökosystemen am Beispiel Ökosystem Weiher, Wertschätzen der Natur, Sensibilisierung für Umweltschutz

Organisation / Programme

Eemol Afrika an zeréck!

Wouhi verschwanne sou vill Vullen am Wanter? Wéi fanne si hire Wee? Wéi eng Geforen an Hindernisser musse si iwwerwannen? A firwat hu verschidde Villercher e Rank um Fouss?

Dës a weider Froe beäntwere mir zesummen a jee no Wieder, hu mir vläicht souguer d’Méiglechkeet, engem Ornitholog beim Berénge vun engem Vull iwwer d’Schëller ze luussen.

Remarques

Abrëll bis Mee a September bis Oktober