De Fräsch

Organisation

Administration de la Nature et des Forêts

Durée

2,5h

Lieu

Haff Réimech

Contact

biodiversum@anf.etat.lu
+ 352 247 565 33

Types d'activités

Visites guidés/Excursions

Groupes cibles

EF - Cycle 1, EF - Cycle 2, Groupe d'enfants 4-12ans - Maisons Relais/scouts,...

Objectifs / Compétences visées

Kennenlernen der regionalen Flora und Fauna, Erkennen der Zusammenhänge in Ökosystemen am Beispiel Ökosystem Weiher, Wertschätzen der Natur, Sensibilisierung für Umweltschutz

Organisation / Programme

Mir ginn zesummen duerch den Haff Réimech fir méi iwwer de Fräsch a säi Liewe gewuer ze ginn. Ass hien d’ganzt Joer hei? Wéi beweegt hien sech? Wat frupst hien? Zesumme siche mir d’Äntwerten op dës an aner Froen a mat e bëssi Chance kënne mir och e Fräscheconcert lauschteren.

 

Remarques

Mëtt Mee bis Ufank Juli