De Bësch mat alle Sënner erliewen

Organisation

Administration de la Nature et des Forêts

Durée

2h30 / ganzjährig

Lieu

Naturschutzzentrum Ellergronn L-4114 Esch S/Alzette

Contact

ellergronn@anf.etat.lu
247 56516

Types d'activités

Animations/Workshops, Visites guidés/Excursions

Groupes cibles

EF - Cycle 2, EF - Cycle 3, EF - Cycle 4

Organisation / Programme

Mir maachen en Tour duerch de Bësch wou mer eis besonnesch op eis Sënner fokusséieren. Einfach lassloossen an de Bësch op ongewinnte Manéier erliewen.